Vad är cannabis? (marijuana)

Vad är cannabis? Vad är marijuana?

I dagens samhälle har cannabis blivit ett ämne för ökad debatt och uppmärksamhet. Men vad är cannabis egentligen? Cannabis är en mångsidig växt med lång historia av användning för både medicinska och rekreationella ändamål med andra ord få en ruseffekt eller bli "hög". Den innehåller hundratals föreningar, inklusive de välkända cannabinoiderna THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol), vilka anses ha olika effekter på människokroppen.
På senare tid har det även tillkommit många nya cannabinoider som är helt lagliga att använda i Sverige exemepl THCH, THCJD, THCB och THCP där den sist nämnda nyligen blev olaglig.

Cannabis har dokumenterats som används för sina medicinska egenskaper i årtusenden, med referenser som sträcker sig tillbaka till antika kulturer runt om i världen. Idag har forskning också börjat belysa dess potentiella fördelar för behandling av olika medicinska tillstånd, inklusive smärta, ångest, sömnproblem och illamående i samband med cancerbehandling.

Vidare används cannabis för rekreationella ändamål av många människor över hela världen, vilket ger upphov till olika produkter och konsumtionsmetoder. Med lagstiftning som förändras i många länder, har cannabis också blivit en stor industri, med en mängd olika produkter som är tillgängliga för konsumenter.

Genom att förstå cannabis mer ingående kan vi göra välgrundade beslut om dess användning och hantering i samhället.


Vad är cannabis?

Cannabis, även känd som marijuana, är en mångsidig växt som har fångat världens intresse på grund av dess unika egenskaper och potential för både medicinska och rusgivande ändamål. Cannabis kommer från växten Cannabis sativa och består av hundratals kemiska föreningar, inklusive cannabinoider, terpener och flavonoider. De mest kända cannabinoiderna är THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol), vilka båda har olika effekter på människokroppen men på senare år har det även dykt upp nya cannabinoider som är lagliga och anpassas efter lagstiftningen exempel THCH (tetrahydrocannabihexol), THCB (tetrahydrocannabutol) och THCJD (tetrahydrocannabinol).

Botaniskt Ursprung
Cannabis har en rik historia som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden och har använts för en mängd olika ändamål, inklusive medicinska, religiösa och rusgivande. Dess botaniska ursprung kan spåras tillbaka till Centralasien, där den växte vilt.

Effekter och Användningsområden
De effekter som cannabis ger varierar beroende på dess sammansättning och konsumtionsmetod. THC är den förening som ger den rusgivande "höga" känslan, medan CBD inte ger samma psykoaktiva effekter utan snarare tros ha olika terapeutiska egenskaper, inklusive lindring av smärta, ångest och sömnproblem.

Konsumtions metoder
Cannabis kan konsumeras på olika sätt, inklusive rökning, vaping, ätbara produkter (edibles) och topikala krämer. Varje metod har sina egna fördelar och nackdelar, och valet av konsumtionsmetod kan påverka hur snabbt och intensivt effekterna upplevs.


Hur tillverkar man cannabis eller marijuana?

Att tillverka cannabis eller marijuana innefattar flera steg, från odling av växten till beredning av färdiga produkter. 

1. Odling av Cannabisväxter

För att tillverka cannabis behöver du först odla växterna. Detta kan göras både inomhus och utomhus, och processen kräver rätt förhållanden av ljus, temperatur, vatten och näringsämnen. Från frön eller kloner växer cannabisplantorna och går igenom flera stadier, inklusive groddning, vegetativ tillväxt och blomning.

2. Skörd och Torkning

När cannabisplantorna har nått mognad skördas de. De klipps av och hängs upp för att torka under kontrollerade förhållanden. Under torkningsprocessen avlägsnas överflödig fukt från blommorna, vilket bidrar till en bättre kvalitet och smak.

3. Bearbetning och Extraktion

Efter torkning kan cannabis bearbetas för att extrahera cannabinoider och terpener. Detta kan göras genom olika metoder, inklusive lösningsmedelsextraktion (till exempel med butan eller koldioxid) eller mekanisk bearbetning för att göra koncentrater som hasch eller hasholja.

4. Tillverkning av Produkter

De extraherade cannabinoiderna och terpenerna kan användas för att tillverka en mängd olika produkter, inklusive oljor, vape-pennor, ätbara produkter (godis) och topikala krämer. Dessa produkter kan sedan packas och distribueras till konsumenter.


Kan man äta cannabis?

Ja, det är möjligt att äta cannabis genom att inkludera det i mat och dryck. När cannabis konsumeras på detta sätt kallas det vanligtvis för "ätbara" eller "edibles". Ätbara cannabisprodukter kan vara allt från bakverk och godis till drycker och maträtter.

För att göra ätbara cannabisprodukter måste cannabis aktivas genom en process som kallas dekarboxylering. Detta innebär att man värmebehandlar rå cannabis för att omvandla den inaktiva formen av THC (THCA) till den aktiva formen (THC). Detta kan göras genom att till exempel baka cannabis i ugnen vid en låg temperatur under en viss tid.

När cannabis har dekarboxylerats kan den blandas eller infunderas i mat och dryck. Det är viktigt att dosera ätbara cannabisprodukter korrekt eftersom de kan vara mycket potenta och effekterna kan vara starkare och längre än vid rökning eller vaping. Det tar också längre tid för effekterna att märkas, vanligtvis mellan 30 minuter och 2 timmar beroende på personens metabolism och andra faktorer.

Ätbara cannabisprodukter har blivit alltmer populära som ett alternativ till rökning eller vaping för dem som vill undvika rökens negativa hälsoeffekter. De ger också en diskret och bekväm konsumtionsmetod för dem som inte vill eller kan röka.


Vilka fördelar har cannabis och marijuana?

Cannabis och marijuana har föreslagits ha flera potentiella fördelar för både medicinska och rekreationella användare. Det är viktigt att notera att forskningen på området fortfarande är pågående och att vissa påstådda fördelar inte har bekräftats genom kliniska studier. 


Smärtlindring: Forskning visar att cannabinoider i cannabis, särskilt THC och CBD, har smärtlindrande egenskaper och kan vara effektiva för att behandla olika typer av smärta, inklusive neuropatisk smärta och inflammatorisk smärta. En metaanalys publicerad i tidskriften Journal of Pain Research fann att cannabisbaserad behandling var förknippad med signifikant minskning av smärtsymtom hos patienter med olika smärttillstånd. Studien noterade att cannabinoider interagerar med cannabinoidreceptorer i nervsystemet för att blockera smärtsignaler.

Lindring av Illamående och Aptitstimulans: THC, den huvudsakliga psykoaktiva komponenten i cannabis, har starka antiemetiska (mot illamående och kräkningar) egenskaper. Det har använts framgångsrikt för att lindra illamående och stimulera aptiten hos patienter som genomgår kemoterapi och lider av aptitförlust på grund av sjukdomar som AIDS. En systematisk översikt och metaanalys publicerad i Jama fann att THC-baserade läkemedel var effektiva för att minska illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi.

Ångest och Depression:Det finns bevis som tyder på att CBD, en annan viktig cannabinoid i cannabis, kan ha ångestdämpande och antidepressiva effekter. En översikt över forskning publicerad i Neurotherapeutics visade att CBD kunde minska ångest nivåerna hos patienter med olika ångesttillstånd, inklusive social ångest, generaliserat ångestsyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Dessutom har THC också visat sig ha potentiella antidepressiva egenskaper i låga doser. 

Neuroskyddande Egenskaper: Forskning har visat att cannabinoider i cannabis, särskilt CBD, kan ha neuroskyddande egenskaper och kan vara lovande för att behandla neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer's och Parkinson's. En översikt över kliniska studier publicerad i British Journal of Clinical Pharmacology konstaterade att CBD kunde skydda nervceller mot skador och inflammation, vilket kan förhindra eller sakta ner utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar.


Vart kan man köpa laglig cannabis?

På den svenska marknaden kan man för närvarande inte köpa THC för rus ändamål. Däremot finns det möjlighet att köpa lagliga cannabinoidprodukter som THCH. THCJD, THCB och CBD förutsatt att de innehåller minimala mängder THC och följer regler och riktlinjer som fastställts av Läkemedelsverket och andra myndigheter.

Hos Partybolaget erbjuder vi ett brett utbud av lagliga cannabinoidprodukter som är tillgängliga på den svenska marknaden. Det inkluderar produkter som vapes, oljor, godis och topikaler från välrenommerade varumärken. Dessa produkter är noga utvalda för att säkerställa kvalitet och överensstämmelse med svensk lagstiftning.


Vilka nackdelar finns det med cannabis?

Trots de potentiella fördelarna med cannabis finns det även flera nackdelar och risker att överväga. Här är några av de vanligaste nackdelarna med cannabis användning:

Risk för psykiska biverkningar: Cannabis kan öka risken för psykiska hälsoproblem, särskilt hos personer som är genetiskt predisponerade eller har en historia av psykiska sjukdomar. Starka THC-haltiga produkter kan orsaka ångest, paranoia och psykotiska symtom, särskilt vid höga doser eller hos personer med känslighet för sådana effekter.

Kognitiv påverkan: Långvarig och tung cannabis användning kan påverka kognitiva funktioner såsom minne, inlärning, uppmärksamhet och problemlösningsförmåga, särskilt hos unga människor vars hjärnor fortfarande utvecklas. Detta kan leda till problem i skolan, arbete och andra områden av livet.

Påverkan på lungorna: Rökning av cannabis kan orsaka skador på lungorna liknande de som är förknippade med tobaksrökning, inklusive hosta, andningsproblem och ökad risk för kroniska lungsjukdomar som kronisk bronkit och lungemfysem.

Beroendeframkallande potential: Även om cannabis inte är lika beroendeframkallande som vissa andra droger, kan regelbunden användning leda till utveckling av tolerans, där användaren behöver allt högre doser för att uppnå önskad effekt, samt abstinenssymtom när användningen upphör.

Negativ påverkan på livet: För vissa människor kan tung cannabis användning leda till negativa konsekvenser i livet, såsom social isolering, försämrad arbetsprestation, ekonomiska svårigheter och problem med relationer.


Syns cannabis på urin- eller blodprov?

Ja, cannabis kan upptäckas i både urin- och blodprov. När en person konsumerar cannabis, bryts dess aktiva beståndsdelar, särskilt THC (tetrahydrocannabinol), ned i kroppen och utsöndras sedan genom urin och metaboliseras även i blodet. De viktigaste testerna för att upptäcka cannabisanvändning är:

Urinprov (urinanalys): THC och dess metaboliter kan detekteras i urinen i flera dagar till veckor efter att en person har använt cannabis, beroende på frekvensen av användning, mängden konsumerad cannabis och individuella faktorer såsom ämnesomsättning och kroppsfett. För sporadisk användning kan cannabis vanligtvis spåras i urinen upp till 3-4 dagar, medan det kan vara längre för regelbundna användare, upp till flera veckor eller till och med månader.

Blodprov: THC kan också detekteras i blodet efter cannabisanvändning. Det är vanligtvis närvarande i blodet i kortare perioder än i urinen, vanligtvis upp till 24 timmar efter en enstaka användning. För regelbundna användare kan THC emellertid detekteras i blodet i upp till flera dagar eller till och med veckor efter användning.

Det är viktigt att notera att resultatet av testerna kan påverkas av flera faktorer, inklusive typen av test som används, känsligheten för testet, mängden cannabis som används och individuella biologiska variationer.


Får man odla cannabis i Sverige?

Nej, det är inte tillåtet att odla cannabis för privat bruk i Sverige. Enligt svensk lagstiftning är odling, innehav, och försäljning av cannabis olagligt för rekreationellt bruk. Detta gäller även om man odlar enbart för eget bruk och inte för försäljning.

Den enda undantaget är för medicinska ändamål, där det är tillåtet för ett fåtal patienter med vissa allvarliga medicinska tillstånd att använda medicinsk cannabis, men även detta kräver recept från en läkare och är föremål för strikta regler och föreskrifter.


Behöver en cannabisplanta soljus?

Ja, cannabisplantor behöver solljus för att kunna växa och trivas på ett optimalt sätt. Solljus är en viktig del av fotosyntesen, processen där växter omvandlar ljusenergi till kemisk energi för att producera sin egen mat. Genom fotosyntesen producerar växter även syre och frigör vattenånga.

Cannabis är en växt som trivs bäst i soligt och varmt klimat. När cannabisodling görs utomhus, är det därför idealiskt att placera plantorna på en plats där de kan få direkt solljus under större delen av dagen. Detta främjar hälsosam tillväxt och maximal produktion av blommor (buds) och cannabinoider.

För inomhusodlingar är det viktigt att tillhandahålla konstgjort ljus som simulerar solljuset. Dagens växtlampor, särskilt LED-lampor, kan ge rätt spektrum av ljus för att stödja cannabisväxtens alla tillväxtstadier, från frö till skörd.


Vad är cannabisreceptorer?

Cannabisreceptorer är proteiner som finns i kroppens celler och är en del av det endocannabinoida systemet. Dessa receptorer spelar en viktig roll i att reglera olika fysiologiska processer och är målet för cannabinoider, inklusive de som finns naturligt i kroppen (endocannabinoider) och de som finns i cannabisväxten (phytocannabinoider).

De två huvudsakliga cannabinoidreceptorerna som har identifierats är CB1 och CB2:

CB1-receptorer: Dessa receptorer finns främst i hjärnan och centrala nervsystemet, men de finns också i andra delar av kroppen, inklusive perifera vävnader och organ. CB1-receptorer är involverade i att reglera en rad funktioner, inklusive smärthantering, aptitkontroll, minne, motorisk kontroll och humör.

CB2-receptorer: Dessa receptorer finns främst i immunsystemet, men de finns också i andra delar av kroppen, inklusive perifera vävnader och organ. CB2-receptorer är involverade i att reglera immunfunktionen och inflammation. De är också associerade med smärthantering och kan spela en roll i att minska inflammation och smärta.

När cannabinoider, antingen de som produceras naturligt i kroppen eller de som intas från cannabisväxten, binder till dessa receptorer, kan de påverka olika biologiska processer och ge olika effekter beroende på vilken typ av cannabinoid och vilken receptor den binder till.

Forskning på cannabinoidreceptorer och det endocannabinoida systemet pågår fortfarande, och en ökad förståelse för dessa system kan bidra till att utveckla nya behandlingar för olika medicinska tillstånd och sjukdomar.


Vilka cannabisprodukter är lagliga i Sverige nu?

För tillfället är CBD, THCH, THCJD och THCB lagligt att använda i Sverige, du kan läsa mer om den lagliga statusen på nya substanser på vår sida "Status substanser".
Partybolaget

Upptäck Partybolagets stora utbud bland cannabinoider och lustgas produkter, vi är marknadsledande i Sverige. Hos oss hittar du alltid ett brett och utvecklat sortiment utav THCH, THCJD, THCB och CBD cannabinoider med allt från vapes, godis, cartridge, snus, oljor och populära buds. Vi har alltså något som passar alla typer vare sig du vill slappna av eller öka ditt tempo i vardagen. Vi har även ett utvalt sortiment utav premium lustgas (dikväveoxid) från Fastgas, en av världens största leverantörer utav livsmedelsklassad lustgas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Payment with Apple Pay Payment with Google Pay Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish

© 2024 Partybolaget